בריגה TOWERS

סוג הפרויקט

הדמיות לפרוייקט בבנייה

tehila-gur-briga-towers-001
tehila-gur-briga-towers-002
tehila-gur-briga-towers-003
tehila-gur-briga-towers-004