עיצוב לובי למגדל סוהו

סוג הפרויקט

עיצוב-פנים ללובי של בניין

עיצוב פנים לובי סוהו נתניה
tehilagur-soho-lobby-00-6
tehilagur-soho-lobby-00-3
tehilagur-soho-lobby-00-1
tehilagur-soho-lobby-00-2
tehilagur-soho-lobby-00-11
tehilagur-soho-lobby-00-9
tehilagur-soho-lobby-00-7
tehilagur-soho-lobby-00-4